26.04.2009
Głosów: 0

Szalony szlaban demoluje samochód

Złośliwość rzeczy martwych czy coś więcej?

Mastur