13.06.2010
Głosów: 0

Jaki seks uprawiają państwo Obama!

Dla wszystkich niezorientowanych polecamy Polski Słownik Terminów Seksualnych.

bej-lo